స్పోర్ట్స్

స్పోర్ట్స్

టూత్ పేస్ట్ లేకుండా బ్రష్ చెయ్యొచ్చా? నిపుణులు ఏం సూచిస్తున్నారు?

పూర్వకాలంలో అయితే బొగ్గు పొడి, వేప పుల్లలతోనే పళ్ళు తోముకునే వాళ్ళు. తర్వాత పళ్ల పొడి, టూత్ పేస్ట్...

ఎంటర్టైన్మెంట్లైఫ్ స్టైల్టెక్నాలజీక్రైమ్